Historia

Miten kaikki alkoi?

Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry (myöhemmin Oulun kristillinen kasvatus ry) perustettiin vuonna 2004. Sen tehtäväksi asetettiin kristillisen koulun ja päiväkotien perustaminen. Koulutoiminta aloitettiin Karjasillalla elokuussa 2008.  Ensimmäisenä lukuvuonna ykkösluokkalaisia oli kolme ja esiopetusoppilaita kuusi. Koulutoiminnan mahdollistamiseksi perustettiin päiväkoti esiopetusikäisille.

Oulun kristillinen koulu sai Valtioneuvostolta 26.3.2009 ensimmäisen määräaikaisen perusopetuksen järjestämisluvan vuosiluokille 1–9 sekä esiopetukseen, mikä mahdollisti kotikuntakorvausten saamisen. Lukuvuoden 2009–10 aloitti 25 oppilasta. Koulupaikka siirtyi tuolloin Tuiran neuvolan yläkertaan.  

Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso siirtyivät Oulun kaupungin omistamaan Välivainion koulukiinteistöön 1.8.2010. Toiminta oli kasvanut ja nyt lukuvuoden aloitti 54 oppilasta ja yhdeksän päiväkotilasta. 

Valtioneuvosto myönsi Oulun kristilliselle koululle pysyvän perusopetuksen järjestämisluvan 12.6.2014, mikä on mahdollistanut toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. 2019 valtioneuvosto päätti, että oppilasmäärä saa nousta 500 oppilaaseen. 

Hirsikampus valmistui 2021

Valtioneuvosto myönsi Oulun kristilliselle koululle pysyvän perusopetuksen järjestämisluvan 12.6.2014, mikä on mahdollistanut toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. Elokuussa 2021 koululle ja päiväkoti Versolle valmistui uusi hirsirakenteinen kiinteistö Oulun kaupungin vuokratontille Toppilansaareen. Tilojen suunnittelussa pyrittiin tilojen monikäyttöisyyteen ja soveltuvuuteen erilaisiin pedagogisiin tilanteisiin. Luokkien hyvä akustiikka ja äänieristys tarjoavat rauhallisen oppimisympäristön, jossa on helppo keskittyä opiskeluun. Yhteiskäyttöön tarkoitettu oppitori ja luokkien yhteyteen rakennetut pienryhmätilat mahdollistavat ryhmätöiden ja tilaa vaativat harjoitukset. 

Päiväkoti Toivo jatkoi toimintaansa Maikkulassa.