Kannatusyhdistys

Oulun kristillisen koulun sekä päiväkotien toiminnasta vastaa Oulun kristillinen kasvatus ry. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta:

1) ylläpitää kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa päiväkoti- ja muuta varhaiskasvatustoimintaa sekä Oulun kristillistä koulua, joka antaa peruskoulun oppimäärää vastaavaa opetusta;

2) tukee koulun opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia järjestämällä kristillistä kasvatusta käsitteleviä kursseja, seminaareja ja muuta vastaavanlaista koulutusta;

3) tukee kristillisen koulun ja päiväkotien yhteistyötä muiden koulujen ja päiväkotien kanssa kristillisen kasvatuksen kysymyksissä sekä

4) jakaa julkaisujen ja tiedotusvälineiden kautta tietoa kristillisestä koulu- ja varhaiskasvatuksesta.

Opetuksen järjestämislupa ja valtion rahoitus

Oulun kristillisellä koululla on ollut vuosina 2009–2014 Valtioneuvoston myöntämä määräaikainen esi- ja perusopetuksen järjestämislupa (luokille 0–9). Kesäkuussa 2014 Valtioneuvosto vakinaisti koulumme opetuksen järjestämisluvan.

Kunnat saavat rahoituksen koulutoimintaansa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jossa perusopetuksen oppilasvuodelle on laskettu yksikköhinta. Jokainen koulumme oppilas tuo mukanaan ns. oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen, joka on tietty prosenttiosuus oppilaan kotikunnan laskennallisesta yksikköhinnasta. Oppilaskohtainen kotikuntakorvaus vastaa yksityisen päivähoidon palvelusetelijärjestelmää, jossa asiakas (huoltajat) valitessaan lapselleen hoitopaikan tuo mukanaan lapsikohtaisen rahoituksen palvelunjärjestäjälle. Koulutoiminnan oppilaskohtainen kotikuntakorvaus poikkeaa varhaiskasvatuksen palvelusetelistä siinä, että kotikuntakorvaus ei riipu huoltajien tuloista eikä huoltajien tarvitse sitä hakea, vaan valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntakorvauksen tilittämisen ns. Clearing-järjestelmällä suoraan palveluntarjoajalle (yksityiselle koululle) opetustoiminnan järjestämisen kuluihin.  

Voit tukea kristillisen koulun toimintaa liittymällä kannatusyhdistyksen henkilöjäseneksi tai kannattajajäseneksi. Pyydä jäsenhakemus koulusihteeriltä tai rehtorilta!

Yhteystiedot

Oulun kristillinen kasvatus ry
(y-tunnus 2200400-2)
Toppilansaarentie 8
90510 Oulu

Koulu- ja päiväkotitoimintaa tukevan yhdistyksemme tili FI89 5741 4020 0628 11 on käytettävissä:
– yhdistyksen jäsenille jäsenmaksuja varten viitenro 1012 (25 €/hlö tai 40 €/perhe)
– kannatusjäsenille viitenro 1025 (100 €)
– muulle tuelle viitenro 1038

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja
Tapio Pokka, DI, pastori, opettaja
tapio.pokka@oukris.fi
044 021 0110