Oppilashuolto

Koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehdään koulun henkilökunnan ja vanhempainverkoston yhteistyönä sekä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän, Tsempparin, kautta.

Tsemppari

Tsemppari, johon kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja rehtori sekä opettajia, oppilaita ja vanhempien edustaja tarpeen mukaan, kokoontuu noin kerran kuukaudessa antaen tukea opettajille työhönsä ja näkökulmia oppilaan tukemiseen. Lisäksi Tsempparissa mietitään ja toteutetaan yksittäistä luokkaa tai koko koulua tukevaa toimintaa. Yhteisöllisyyden ja luokkahengen vahvistamiseksi on toteutettu toiminnallisia iltakouluja. Koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat vierailleet luokissa puhumassa ja kouluttamassa oppilaita esim. tunnetaitoihin.

Vanhempainverkosto

Vanhempainverkosto koostuu koulumme oppilaiden vanhemmista. Vanhempainverkoston päätehtävä on suunnitella yhteisöllisiä tapahtumia. Vanhempainverkosto on esimerkiksi järjestänyt joulukonsertteja yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Tällaiset tapahtumat tarjoavat muun muassa halukkaille oppilaille turvallisen ja kannustavan esiintymisfoorumin, antavat mahdollisuuden leirikouluvarojen keräämiseen (kahvitukset/myyjäiset) ja tuovat yhteen eri luokkien vanhempia.

Yksilöllinen oppilashuolto

Yksilöllisiä oppilashuollollisia tarpeita hoidetaan moniammatillisesti niiden oppilashuollollisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa kokoontuminen on tarkoituksenmukaista. 

Terveydenhoitaja Johanna Säävälä: 040 652 3989

Koululääkäri: ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta

Koulupsykologi Tuomas Lukkari: 044 703 9652

Koulukuraattori Reeta Laitinen: 040 657 7809

Hammashoitaja Taina Hurskainen (vastuuhenkilö): 050 3166 935

Tuiran terveysasema: 08 5584 4477