Rehtorin tervehdys

Tervehdys sinulle, joka olet kiinnostunut koulustamme tai muuten vain eksynyt sivuillemme. Vuonna 2021 valmistunut koulukiinteistömme sijaitsee ihan keskustan tuntumassa mutta kuitenkin luonnon keskellä. Koululla vierailleet ovat ihastelleet rakennuksen hirsiseiniä ja toiminnallista pihamiljöötä. 

Koulun toiminnan keskiössä ovat oppilaat ja henkilökunta. Kasvavassa koulussamme on tällä hetkellä yli 230 oppilasta ja 23 opetushenkilöstöön kuuluvaa aikuista sekä keittiöhenkilökunta, siistijä, terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi ja koululääkäri. Haluamme kohdata toisemme kunnioittavassa hengessä ja kasvaa yhteisöksi, jossa jokainen on tärkeä ja vastuussa toinen toisesta. Kristilliset arvot antavat tälle prosessille turvallisen pohjan.  

Oulun kristillinen koulu toteuttaa laadukasta, suomalaista perusopetusta seuraten valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Kristillisyys ilmenee arvoissa, kasvatustavoitteissa, toiminta-ajatuksessa ja toimintakulttuurissa. Koulumme opetussuunnitelmassa on määritelty kristilliset arvot: ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja armollisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus, luottamus ja kiitollisuus sekä katsomustietoisuus.

Olen ylpeä sydämellisestä henkilökunnasta, koska kiireisen opetustyön keskelläkin heillä on aikaa kuunnella ja tukea oppilaita. Kunnioittava suhtautuminen synnyttää yhteenkuuluvuutta ja rohkeutta puhua murheista ja vaikeistakin asioista. Tahdomme kehittyä vahvemmaksi tiimiksi ja paremmiksi opettajiksi sekä kasvattajiksi.