Opetus

Koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehdään koulun henkilökunnan ja vanhempaintoimikunnan yhteistyönä sekä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän, Tsempparin, kautta.

Tsemppari kokoontuu kuinka usein? Millaisia hankkeita sillä on? Miten niitä on toteutettu? Millaisia tuloksia on syntynyt?

Tsempparin kokoontumisiin osallistuvat:

  • rehtori/apulaisjohtaja
  • erityisopettaja
  • opinto-ohjaaja
  • koulukuraattori
  • koulupsykologi
  • terveydenhoitaja
  • vanhempaintoimikunnan jäsen mahdollisuuksien mukaan
  • opettajia ja oppilaita tarpeen mukaan