Esiopetus

Esiopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulupolulle siirtymistä. Sen tavoitteena on varhaiskasvatukseen soveltuvan pedagogiikan kautta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, opettaa uusia taitoja sekä tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Käytämme tässä työkaluna perusopetuksessamme olevaa palkittua oppijakeskeistä oppimisalustaa QRiDiä. 

Esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa.

Tarjoamme esiopetusta sekä Toppilansaaren hirsikampuksella että Maikkulassa. Toppilansaaressa meillä on käynnissä 2022–24 valtion tukema (omarahoitusosuus 20 %) esiopetuksen pilottihanke. Siinä kehitetään lasten joustavaa toimintakulttuuria ja monipuolisesti kasvamista ja oppimista tukevia käytänteitä esi- ja alkuopetukseen. Opetukseen osallistuu myös koulun aineopettajia.