Oppilaaksi hakeminen

Kouluumme haetaan erillisellä hakemuksella toisin kuin kunnallisissa kouluissa, joissa oppilaspaikka määräytyy asuinpaikan perusteella. Ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle hakevien oppilaiden osalta noudatetaan ensisijaisesti Oulun kaupungin hakuaikoja. Muille vuosiluokille seuraavana syksynä alkavaan opetukseen hakuaika on maaliskuun loppuun mennessä. Mahdolliset hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Mikäli luokka-aste on täysi, valinnan ulkopuolelle jääneet hakemukset säilytetään mahdollisten vapautuvien paikkojen varalta. Jonossa oleviin perheisiin otetaan yhteyttä paikkojen vapauduttua. Paikkakunnalle muuton tai muun painavan syyn takia oppilaaksi hakeminen ja oppilaaksi otto on mahdollista virallisten hakuaikojen ulkopuolella. 

Lukuvuodelle 2023–24 hakuaika on vuodenvaihteessa, joulu–tammikuussa 2022–2023.

 

Hakumenettely

  1. Ottakaa yhteyttä koulun rehtoriin prosessin käynnistämiseksi. 
  2. Sopikaa tutustumiskäynti/haastattelu. 
  3. Toimittakaa hakulomake liitteineen. 
  4. Rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. 
  5. Päätös ilmoitetaan huoltajille sähköpostitse.
  6. Huoltaja lähettää vahvistuksen oppilaspaikan vastaanottamisesta koululle valintapäätöksessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.
  7. Mikäli tarvitsette lapsellenne aamu- ja iltapäivätoimintaa, pyytäkää koulusihteeriltä erillinen hakemus ja toimittakaa se sähköpostiin kanslia@oukris.fi.

Varsinaisen hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan:

  1. Väestörekisteriote, jossa näkyy tiedot oppilaan virallisista huoltajista. Tämä kannattaa tilata viipymättä suomi.fi-palvelun kautta, jotta se ehtii mukaan haastatteluun.
  2. Kopio viimeisestä koulutodistuksesta.
  3. Mahdolliset pedagogiset asiakirjat, oppimissuunnitelmat tai HOJKSit, mikäli oppilaalle on jokin näistä tehty.