Luokat 1–9

Oulun Toppilansaaressa sijaitsevalla hirsikampuksellamme on mahdollista käydä koulupolkua aina esiopetuksesta ja ensimmäisestä luokasta yhdeksännen loppuun saakka. Koulun sijainti ja tilat mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan perusopetuksen toteuttamisen. Panostamme ympäristökasvatukseen sekä elämykselliseen oppimiseen. Koulun joustavasti muunneltavat opetustilat tarjoavat hyvät puitteet yhteisopettajuudelle ja erilaisille teemalähtöisille oppimiskokonaisuuksille. 

Koemme kouluna tärkeäksi luottamuksellisen yhteistyön huoltajien kanssa. Käytämme tiedottamisessa ja yhteydenpidossa Wilmaa. Oppijakeskeisenä oppimisalustanamme toimii QRiDi. Normaalien kehitys- ja arviointikeskustelujen lisäksi rohkaisemme yhteydenottoon matalalla kynnyksellä. Järjestämme lukuvuoden aikana vanhempainiltojen lisäksi  vapaamuotoisempiakin tilaisuuksia opettajien ja vanhempien kohtaamiselle. 

Haluamme tukea koululla oppilaslähtöistä toimintaa. Oppilaskunnan johdolla järjestetään erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana. 

Työyhteisön opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta ovat oman alansa koulutettuja ammattilaisia ja edustavat laajasti eri ikäluokkia. Monella on myös monipuolista kansainvälistä kokemusta.