Pedagogiikka ja arvot

Toimintaamme ohjaavat sekä valtakunnallinen että Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Yksikkökohtaisia toimintasuunnitelmia päivitetään vuosittain. Lapsille tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja arvioidaan keväisin.

Päiväkodeissamme panostamme siihen, että jokainen lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi. ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana arvokkaana, erityisenä itsenään. Tämä edesauttaa luottamuksellisen suhteen syntymistä ja mahdollistaa osaltaan lapsen hyvinvoinnin päiväkodissa. 

Kasvattajamme huomioivat toiminnassamme lasten yksilölliset luonteet, tarpeet, oppimistyylit ja kiinnostuksen kohteet. Toimimme paljon pienryhmissä, jolloin kasvattajat pystyvät keskittymään kuhunkin lapseen ja kohtaamaan heidät aidosti. Lapset oppivat päivittäin vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä myönteisten suhteiden rakentumista käytännössä. Opetamme, miten jokaista ihmistä on tärkeä kunnioittaa ja näemme erilaisuuden arvokkaana. 

Päiväkotiemme tehtävänä on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, joka perustuu kristilliseen maailmankatsomukseen ja arvopohjaan. Päämääränämme on, että lapselle muodostuisi myönteinen minäkuva. Kristillisyys on luonteva osa toimintakulttuuriamme. Se näkyy arjen vuorovaikutustilanteissa, tapahtumissa, juhlissa ja tapakulttuurissa. Toimintamme tapahtuu yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa. Lapsilta ja perheiltä ei edellytetä henkilökohtaista uskoa tai minkään seurakunnan jäsenyyttä.